Güncel Haberler

İVEDİ Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. proje yönetim sistemini tümüyle değiştirdi...
15 / 11 / 2003
Bundan sonraki projelerinde bu yeni sistemin kullanılmasına karar verildi...

>> Ayrıntılar için

 


GİZLİLİK

Vazgeçemeyeceğimiz önceliklerimizden birisi...

İVEDİ, çeviri amaçlı göndereceğiniz kişisel ve/veya ticari bilgileri, gizli bilgi olarak addederek ifşa etmez.

Gizli bilgiler, tüm bilgiler, veri teknolojileri, sistemler, süreçler, planlar ve sizin için değerli ve önemli başka bilgileri içerebilir. İlettiğiniz herhangi bir materyalin gizli bilgi olarak göz önünde bulundurulmasını açıkça isteyebilirsiniz.

İVEDİ'nin, kamuoyu tarafından önceden bilinen, siz ifşa etmeden önce İVEDİ tarafından bilinen, İVEDİ tarafından üçüncü şahıstan ifşasına dair hiçbir kısıtlama olmadığı öğrenildiğinde veya sizin önceden yazılı onayınız ile İVEDİ tarafından açıklanmasını istediğiniz bilgilerde gizlilik yükümlülüğü olmaz.

İVEDİ, gizli bilgileri en sıkı şekilde tutar ve gizli bilgileri sizin yararınız dışında kullanmaz. İVEDİ, sizin önceden yazılı izniniz dışında, gizli bilgilere erişimi üçüncü şahıslardan dikkatli bir şekilde kısıtlar. İVEDİ, talebiniz olması halinde, herhangi ve tüm gizli bilgileri derhal iade eder.

İVEDİ'nin gizli bilgileri güven içerisinde tutma görevi, onlar bir ticari sır olmaktan çıkana kadar veya siz İVEDİ'ye yazılı olarak tebliğ edene kadar geçerliliğini sürdürür.

Oradaki hiçbir şey, herhangi gizli bilgiyi yorumlama hakkının verildiği yönünde değerlendirilmez. İVEDİ, benzer bir ürün geliştirmek için herhangi gizli bilgiyi esas olarak kullanmamayı kabul eder.

İVEDİ bu taahhütle katılımını, belgelerin varlığını veya şartlarını veya koşullarını veya sizinle yapılan görüşmeleri açıklamamayı kabul eder.

Aramızda yapılacak anlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara uygun olarak yorumlanır. Bir mahkeme anlaşmalardaki herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz bulursa, o anlaşmanın geri kalan kısmı tarafların niyetlerine göre yorumlanır. Kendinizi herhangi bir ihlal karşısında korumak için diğer yasal yollara ek olarak bu gibi çözümler sağlayabilirsiniz.

Bu gibi bir anlaşma ile bağlantılı her tebliğ yazılı olur ve uygun taraflara şahsen veya taahhütlü posta ile gönderilir.

Bir anlaşma ve tarafların yükümlülükleri, tarafların temsilcileri, vekilleri ve halefleri üzerinde bağlayıcılığı olur.

Buradaki bilgiler hukuki tavsiye yerine geçmez. Çevrilecek, çevrilen ve/veya çevrilmiş belgeleri nasıl ele aldığımızı göstermek üzere yer verilmiştir.

 
 

   Ana sayfa    Profilimiz    Hizmetlerimiz    Teknolojimiz    Proje Yönetimi    Misyonumuz    Vizyonumuz    Değerlerimiz    İletişim


   Google+