Güncel Haberler

İVEDİ Çeviri ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. proje yönetim sistemini tümüyle değiştirdi...
15 / 11 / 2003
Bundan sonraki projelerinde bu yeni sistemin kullanılmasına karar verildi...

>> Ayrıntılar için

 


DEĞERLERİMİZ

Kaliteli Tercüme Hizmeti ile Varolan Değerlerimiz...

İVEDİ, birlik ve bütünlük, anlayış, mükemmellik ve sorumluluk gibi unsurları temel alan birtakım değerleri kuruluşundan beri esas almaktadır. Bu değerler şirketimizce alınan her iş kararına rehberlik etmektedir.


BİZ
Katılalım,
Paylaşalım,
Keyif Alalım,

Sahiplenelim!


SAMİMİYETLE
Açık Olalım,
Saygılı Olalım,
Mütevazi Olalım,

Dürüst Olalım!


ÇÖZER
Hayal Edelim,
Çevik Olalım,
Verimli Olalım,

Yapalım!


UYGULAR
Ölçümleyelim,
Kıyaslayalım,
Takip Edelim,

Sürekli Kılalım!


GELİŞTİRİRİZ
Merakla Öğrenelim,
Heyecanla Öğretelim,
Cesaretle Değişelim,

İlerleyelim!

Değerlerimiz, kurum çalışanlarımız, müşterilerimiz, yasal düzenleyiciler ve toplumumuz ile olan ilişkilerimizin temelini oluşturur. İş ilkelerimiz ise, üzerine stratejilerimizi inşa ettiğimiz ve ticari kararlarımızı aldığımız standartları belirlemektedir.

Değerlerimiz ve iş ilkelerimiz, hepsi birlikte, kurum olarak bizim kim olduğumuzu, bizi farklı ve özel kılanın ne olduğunu ve kalıcı çalışma biçimimizi tanımlarlar. Tüm çalışma arkadaşlarımızdan beklenen, değerlerimizi ve iş ilkelerimizi tüm günlük faaliyetlerine taşımaları ve sergilemeleridir.

Değerlerimizi ve iş ilkelerimizi hayata geçirirken bizim için önemli olan bir diğer unsur da hedeflerimize ulaşırken dürüstlükten ödün vermeden, sorumluluklarımızı bilerek kararlılıkla ilerlemektir.

İVEDİ, her zaman doğru olanı yapma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Değerlerimiz ve iş ilkelerimiz faaliyetlerimizin temelini teşkil etmişlerdir ve gelecekteki faaliyetlerimiz için de kritik öneme sahip olmaya devam edeceklerdir.

İVEDİ Değerleri
İVEDİ İş İlkeleri
 • Güvenilir ve doğru olanı yapmak

 • Her zaman doğrunun yanında dururuz, sözümüze sadık kalır, taahhütlerimizi yerine getirir, esnek ve dürüst oluruz.

  Kişisel sorumluluk alırız; kararlı davranırız; sağduyumuzu ve muhakeme gücümüzü kullanırız ve başkalarını yetkilendiririz.

 • Farklı görüşlere ve kültürlere açık olmak

 • Açık, dürüst ve şeffaf iletişim kurarız, geri bildirime açığız ve hatalarımızdan ders çıkartırız.

  İnsanları dinleriz, onlara adil davranırız, katılımı destekleriz ve farklı görüşlere değer veririz.

 • Müşterilerimize, topluma, yasal düzenleyicilere bağlı ve birbirimize yakın olmak

 • Paydaşlarımızla iyi ilişkiler kurarız, çevremizdeki sorunların/konuların farkındayız, işbirliğine açık davranırız.

  İnsanlara önem veririz, onlara saygı gösterir, gelişimlerini destekler ve sorularına karşı duyarlı davranırız.

 • Çeviri kapasitesi: Çeviri hizmet kapasitesini koruruz.

 • Terminoloji yönetimi: Türkiye’de önde gelen uluslararası terminoloji yönetimi bakış açısına sahibiz, eylemlerimizin etkilerini anlar ve bunların sorumluluğunu üstleniriz, ihtiyatlı ve sağduyulu kararlar alırız.

 • Hız: Hızlı ve duyarlı davranır, prensiplerimize dayanan kararlar alırız.

 • Performans odaklılık: Liderlik sergiler, üstün performans seviyesine ulaşmayı hedefler, öncelikleri belirleyerek süreçleri basitleştiririz.

 • Verimlilik: Maliyet disiplini ve süreç verimliliği üzerinde odaklanırız.

 • Kalite: Mükemmelliği hedefleriz.

 • Müşteri odaklılık: Üstün müşteri deneyimi yaşatırız.

 • Bütünlük: Tüm İVEDİ Kurumunu uyumlu bir bütün haline getirir, silo yaklaşımını kaldırırız.

 • Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli bakış açısına sahibiz, eylemlerimizin paydaşlarımız, markamız ve itibarımız üzerindeki etkilerini anlar ve dikkate alırız.

 
 

   Ana sayfa    Profilimiz    Hizmetlerimiz    Teknolojimiz    Proje Yönetimi    Misyonumuz    Vizyonumuz    Değerlerimiz    İletişim


   Google+